שימוש במגנטים
 
אני משתמשת במגנטים רפואיים לטיפול בכאבים, גם כאבי ראש. אני מבקשת לדעת האם קיימים מחקרים אודות ההשפעה של המגנטים על המוח או על כאבי ראש? ח.
תשובה

ההשפעה של מגנטים על כאב בכלל וכאבי ראש בפרט מתוארת מניסיון אנשים ולא ממחקר רפואי. אמנם ישנם מאמרים בתחום זה אבל איכותם אינה עומדת במקובל בנורמות הרפואיות לפיהן מבססים טיפולים. אנו מכירים את המגנטים כבר זמן רב אבל מחקר מדוייק על יעילותם לא נעשה, כך גם לגבי תחומים אחרים ברפואה המשלימה. הדבר כנראה נובע מחוסר יכולת לפטנטיות ומפה קושי למצוא משקיע למימון מחקר. נותר, שמי שרוצה להיעזר במגנטים צריך להסתמך על אמונתו בהם ולנסות להימנע מסוחרים רבים בתחום זה שמנצלים את סבל הכאב למכירת מוצרים יקרים.