חשיפה זמנית לתשדורת מטלפון נייד לא גרמה לכאב ראש
 
חשיפה של 30-60 דקות לשדה אלקטרומגנטי הנוצר מטלפון נייד בשיטת GSM לא גרמה לסימפטומים מיוחדים. מחקר זה תומך באלו שטוענים שלטלפונים הניידים אין השפעה על המוח. האם זה באמת כך? מידע נוסף בכתבה.

במחקר נבדקה השפעתה של חשיפה של 30-60 דקות לשדה אלקטרומגנטי הנוצר מטלפון נייד בשיטת GSM. מחקר זה בוצע לאור טענות שלשדה המגנטי שנוצר בזמן שידור מהטלפון יש השפעה על התפתחותם סימפטומים שונים. במחקר נחשפו אנשים בריאים לשדה מגנטי שנוצר מטלפון נייד בשיטת GSM  (902 MHZ, 217 HZ pulse modulation)קבוצה אחת ל 30 דקות ושניה ל 60 דקות. הנבדקים דרגו את הסימפטומים שחשו בזמן שידור ובזמן שלא היה שידור כאשר הם אינם יודעים מתי הטלפון פועל (ניסוי עוור).
התחושות שחשו הנבדקים בזמן הניסוי היו של כאב ראש, טשטוש, עייפות, גרוד או דגדוג של העור, אודם של העור ותחושת חום בעור. לאנמצאו הבדלים במספר התחושות שתארו הנבדקים בזמן שידור ובזמן שלא היה שידור.
המסקנה: חשיפה של 30-60 דקות לשדה אלקטרמגנטי כזה אינו גורם להתפתחות סימפטומים שתוארו באנשים. מחקר זה תומך באלו שטוענים שלטלפונים הניידים אין השפעה על המוח.
 
פרשנות
זהו מחקר אחד שמנסה להתמודד עם השאלה הקשה האם לחשיפה לשדות חשמליים, קרינה אלקטרמגנטית, גלי רדיו, קווי מתח גבוה אנטנות שידור וגורמים דומים יש השפעה על גוף האדם. עד עתה אין מידע שנגרם כל נזק אולם יש לציין כמה סייגים: 1. אין מידע לאורך זמן. כלומר לא ברור אם לחשיפה עכשיו תהיה השפעה על הנחשף בעתיד.2. המחקר מצומצם מאוד ולא נעשו מספיק מחקרים כדי לגבש דיעהחד משמעית.
מה לעשות? בשלב זה להמשיך לחיות כרגיל היות ואין מידע במצביע על סכנה ברורה. מעקב אחר חדשות המדע יספק בוודאי בעתיד תשובה ברורה יותר.