כאב ראש אינו סימן לעליית לחץ דם
 
אנשים רבים מאמינים שהתחלת כאב ראש היא סימן של עלייה בלחץ הדם. במחקר נמצא שאין אמת באמונה זו, וכאב ראש אינו מדד לעליית לחץ דם.
אנשים רבים מאמינים שהתחלת כאב ראש היא סימן לעליית לחץ הדם שלהם. במחקר שתוצאותיו מפורסמות כאן הראו החוקרים שאין אמת באמונה זו.
שיטת המחקר: במחקר נבדקו 76 אנשים הסובלים מיתר לחץ דם מתון. הנבדקים חוברו למכשירי לחץ דם ניידים (הנראים כמו מכשיר ווקמן) ולחץ הדם שלהם נבדק במשך 24 שעות. כמו כן, התבקשו הנבדקים לסמן מתי הם חשו כאב ראש.

תוצאות המחקר
 33% מהנבדקים דווחו שהיה להם כאב ראש במהלך 24 השעות של מדידת לחץ הדם. כשהושוו לחצי הדם של נבדקים אלו לנבדקים שלא דיווחו על כאב ראש, התגלה שלא היה הבדל בין לחצי הדם. כמו כן, אצל אלו שדווחו על כאב ראש לא נמצאו הבדלים בלחצי הדם בזמן בו סבלו מכאב ראש לבין הזמן בו לא סבלו מכאב ראש.

מסקנות המחקר
מחקר זה מוכיח שאין קשר אמיתי בין תחושת כאב ראש ועליית לחץ הדם.
הסבר לממצאי המחקר: למעשה, זהו אינו המחקר הראשון שבדק נושא זה. מסתבר, כמו שנמצא גם כאן, שהאמונה שכאב הראש נגרם בגלל עליית לחץ דם אינה נכונה וגם לא נכון להניח שכשיש לך כאב ראש זה סימן שלחץ הדם עלה. אנשים הסובלים מיתר לחץ דם לא צריכים להשתמש בכאב ראש כמדד לשינוי בלחץ הדם, לא כדאי לכן להכנס לבהלה ובוודאי לא לקחת תרופות נוספות בגלל החשש שהכאב מסמן עליית לחץ דם.
 
דר' אמנון מוסק