אקופונקטורה יכולה לעזור בטיפול בכאב ראש
 
ממחקר אנאליזה חשוב עולה כי דיקור במחטים יכול להיות טיפול יעיל במיגרנה. במחקר נעשתה אנאליזה של כל המחקרים הקודמים שנערכו בתחום זה כשהמסקנה היא שיש יעילות לטיפול אך מוצגות גם הסתייגויות חשובות.
במחקר זה נעשתה אנליזה של כל המחקרים שפורסמו עד עתה בנושא יעילות הדיקור במחטים בטיפול בכאבי ראש. החוקרים מצאו 128 מאמרים מדעיים שעסקו בנושא זה וניתחו אותם. התוצאות מצביעות שמרבית עבודות המחקר היו ברמה הנחשבת נמוכה מבחינה מדעית ולכן קשה להסיק מסקנות חד משמעיות. מצד שני מצאו החוקרים שיותר עבודות מחקר דיווחו שהדיקור במחטים יעיל בטיפול בכאב ראש ומסקנותיהם היו:
  1. לא מספיק מחקר נעשה עד עתה בתחום זה. יש צורך במחקר נוסף.
  2. מרבית עבודות המחקר מצביעות שלדיקור במחטים יש יעילות בטיפול בכאבי ראש.
  3. היות ויש רק מעט עבודות לא ניתן לגבש מסקנה חד משמעית אולם ולא ניתן להמליץ על שטת טיפול זו באופן חד משמעי לכאב ראש, אולם במידה ומי שסובל מכאב ראש מעוניין לקבל טיפול במחטים יש לאפשר לו לקבל טיפול זה.
 
הסבר לחדשה
רבים מאוד נעזרים ברפואה משלימה לטיפול בכאב ראש. עם זאת המידע על יעילותן של כל שיטות אלו אינו שלם! אחת הבעיות היא שטיפול ברפואה משלימה אינו נעשה תחת פיקוח. כלומר לא ידוע מי המטפלים ואיזה הכשרה קיבלו. אתה נאלץ להסתמך על שמועה אם המטפל טוב או לא (שבאה מ"מומחים" כמו השכנים..) ואין לך ממש כלים לשפוט אם ניתן לך טיפול נכון. כמו כן, הדיקור נעשה על ידי כל מטפל בשיטה אחרת. לכן קשה להשוות את המחקרים. בנוסף, היום כל תוצאת מחקר מדעי מושוות לטיפול באינבו (פלצבו) שהוא טיפול בכלום. לדוגמא, במקום כדור אמיתי נותנים כדור מאבקה סתמית שאין לה שום פעולה כימית. כך מבוטלת ההשפעה הפסיכולוגית של הטיפול. במרבית המחקרים על דיקור במחטים לא מתבצעת שיטה זו ואיכותם המדעית לכן נמוכה.
 
בשנים האחרונות התגבשה בעולם המחקר הרפואי גישה חדשה להערכת עבודות מחקר הקרויה evidence base medicine. בשיטה זו אוספת קבוצת חוקרים את כל המידע המדעי שהתפרסם בעולם בנושא מסויים ועושה הערכה כוללת של כל עבודות המחקר ומגבשת מסקנות על סמך כל העבודות. לשיטה זו יש חשיבות רבה ומסקנותיה חשובות יותר מתוצאות עבודת מחקר בודדת.
 
במחקר הנוכחי מצאו החוקרים 128 עבודות מחקר בתחום דיקור במחטים כטיפול לכאב ראש. מהן נפסלו מבחינת איכות מדעית רוב העבודות! ונכללו באנליזה הסופית רק 26 עבודות מחקר. על סמך אלו גובשו המסקנות שתוארו מעלה. כאמור, איכות המחקרים נמוכה ומרביתם לא עמדו בקריטריונים מדעיים מודרנים ועל כן תוצאותיהם לא נחשבות למספיק אמינות. על סמך מעט העבודות שעליהן נעשתה האנליזה ניתן היה להגיע למסקנה כללית בלבד ונראה שיש צורך במחקרים נוספים לגיבוש מסקנה סופית.
 
דר' אמנון מוסק
המרפאה לטיפול בכאבי ראש ופנים
סגן מנהל מחלקת עצבים
המרכז הרפואי תל אביב ( בי'ח איכילוב)
 
 
 
 
דיקור אקופונקטורה סינית מחטים אלטרנטיבי